SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ

Năm học 2021 - 2022

Học sinh chuẩn bị tựu trường năm học mới 2021 – 2021. Nhiều tỉnh thành phía Nam đang bùng phát dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức học tập được thực hiện qua online.

Đây là các đầu sách giáo khoa được dẫn nguồn từ thư viện số miễn phí của Bộ giáo dục đào tạo để học sinh kịp thời có bản sách điện tử học online với Thầy Cô.

Phụ huynh đăng ký mua sách giấy với nhà trường để con có sách khi đến trường sau khi Covid-19 được kiểm soát.

Siêu Trí Nhớ Học Đường trợ giá cho học sinh tựu trường mùa Covid