CHA MẸ DẠY CON HIỀN TÀI

““Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.” – Lão Tử”

Ông muốn nói về những thành công lớn lao mà mỗi người đạt được trong cuộc sống đều cần trải qua những bước đầu tiên. Như vậy, câu nói trên đã đúc kết một chân lý đơn giản: Con người muốn trưởng thành đều phải trải qua những bước đi đầu tiên. Có thành công lớn lao nào mà không bắt đầu từ những hành động nhỏ của buổi ban đầu.

Một trong những bí quyết để làm được nhiều việc hơn là lập nên danh sách Việc Cần Làm mỗi ngày, giữ nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy và dùng nó để hướng dẫn hành động của bạn trong suốt một ngày. – La Fontaine

BÍ QUYẾT giúp con TỰ TIN – Nguyễn Phùng Phong

Lý do khiến con không có động lực học – Nguyễn Phùng Phong

DẠY CON như thế nào là YÊU CON? | Nguyễn Phùng Phong

Cho con Làm hay Hại con hư – Nguyễn Phùng Phong

Bí Quyết để Gia Đình hòa thuận, con cái nghe lời – Nguyễn Phùng Phong